Ετικέτα: Love

  • A Cry For Love (Ελληνικά)

    A Cry For Love (Ελληνικά)

    Η αγάπη… Όχι η αγάπη μας… Η αγάπη, υποτίθεται πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι… Τώρα η αγάπη είναι δηλητηριασμένο δαχτυλίδι, έχει χυθεί στα ποτά μας, η αγάπη περιμένει να κοιμηθείς… Μη την δανείζεις σε ένα φίλο γιατί μπορεί να μην ξαναδείς αυτόν τον φίλο ξανά. Μην σε απασχολεί το κάλυμμα (η επιφάνεια) γιατί…

  • A Cry For Love – The Black Heart Procession

    A Cry For Love – The Black Heart Procession

    Love not our love love isn’t supposed to be this way love is a poison ring and love has poured you drinks now love waits for you to sleep don’t lend it to a friend ’cause you may never see that friend again don’t bother with a cover ’cause love can pick out the fakes…